Brugende timeregistrering plus stempelur er samtlige af dine kollegaer bekymrede plus produktionen reduceres

At menige medarbejdere er gået ned med stress på grund af, at de høje krav til den enkelte person har ændret sig, bliver det ofte i hvert fald en gang om ugen, at vi kan læse i pressen… Et sted, hvor medarbejderne til hyppige personalemøder blev vist resultatet af den tidsregistrering, timeregistrering, samt fraværsregistrering, som var blevet nedfældet omk. vores dag på arbejde, har jeg selv været beskæftiget. Det føltes ikke behageligt, samt majoriteten følte det som decideret ”overvågning”… At det har taget overhånd, synes jeg… Så min gode råd til arbejdsgiverne lyder; fokuser på lyksaglige ansatte, frem for effektivisering.

Jeg håber, at menneskeheden kommer til at opleve lysere tider..! Virkelig mange mænd og kvinder grundlæggende tænker, at det er enormt eventyrligt, at der i denne tid er virkelig meget stillingtagen til god og dårlig arbejdsmiljø på mange arbejdspladser. Dét tror jeg til syvende og sidst vil forbedre overskuddet. For glade arbejdere resulterer i effektive arbejdere!

Men sideløbende med dette fokus, ses også et fokus på effektivisering. Til at ”håndhæve” denne effektivisering indfører man på stort set alle moderne arbejdspladser tidsregistrering, timeregistrering, fraværsregistrering, og et stempelur for at kunne formå at overvåge de ansatte… At føle sig stresset er en af vort samfunds allerstørste livstruende sygdomme, og jeg er ikke i tvivl om, at sådanne symptomer kan spores til tidsregistrering, timeregistrering, fraværsregistrering, samt et såkaldt stempelur. Derudover tillægges her tilmed den skrækindjagende lyd fra et virkelig gammeldags stempelur, som slet ikke bidrager til et trygt arbejds-miljø.

Samfundets altafgørende buzzword er fleksibilitet og effektivisering. Ligegyldigt hvor jeg iagttager folk, er det blevet dagligdag, at individer skal klare deres arbejde hurtigere. I den kontinuerlige kontrol foretaget af al den tidsregistrering, timeregistrering samt fraværsregistrering ses det blandt andet. Det er komplet acceptabelt at kræve, at medarbejderne kommer til at nå nøjagtig det samme, men på ekstremt reduceret tid! Det kan simpelthen ik være rigtigt, at alle medarbejdere skal gå ned med stress!