En facaderensning forøger jeres facades levetid

For ethvert firma er en facaderensing efterfulgt af en facadeimprægnering en optimal taktik for at erhverve og bibeholde et lukrativt omdømme hos interessenter som fx kunder eller investorer. En velholdt og indbydende facade indikerer nemlig et firma med økonomisk overskud. Samtidig er en ordentlig facaderensning såvel som en efterfølgende facadeimprægnering en investering i at vedligeholde en sund bygningskonstruktion. I fald jeres hovedsæde forekommer beskidt og nedslidt, kan I derfor med fordel få et ordentligt servicefirma til at skænke virksomhedsfacaden fornyet liv ved hjælp af en facaderensning.

I Skandinavien er der omskiftelige vejrforhold med store temperaturforskelle. Derudover sætter diverse partikler og anden forurening foruden alger, mos eller svampe betragtelige spor på på alle slags facader over tid. Faren ved disse er, at de kan forårsage frostsprængninger i både den bagvedliggende konstruktion og selve murværket. Netop derfor er en optimal facaderensning, der grundigt bortrenser al overflødig forurening samt vækst fra alger og lignende på bygningsfacaden, utvivlsomt en klog investering i fremtiden.

En professionel facaderensning kan som regel være tilstrækkelig eller blive lavet som et element i en mere gennemgribende istandsættelse af hele facaden. Samtidig eksisterer der talrige forskellige slags facaderens, og det konkrete valg af fremgangsmåde afhænger af, hvilken slags materiale jeres firmas domicil er blevet bygget af. Der foretages også en vurdering af, hvorvidt det blot er forureningspartikler såvel som svampe, mos og algevækst, der skal fjernes ved en facaderens eller, hvorvidt der tillige er en eksisterende overfladebehandling, der tillige skal fjernes.

Efter den endegyldige beslutning om, at jeres firma vil have en afrensning af jeres facade, er taget, vil det altid være bedst først at få uforpligtende tilbud fra flere eksperter i facadeimprægnering og facaderens. Det servicefirma, som jeres firma vælger, vil efter kontrakten er underskrevet i samråd med en eller flere repræsentanter fra jeres virksomhed overveje, hvilken fremgangsmåde til facaderensning og –imprægnering, der bedst opfylder jeres behov. Heriblandt tager firmaets eksperter blandt andet stilling til, hvor højt jeres firmas samlede budget for den samlede facaderensning er samt hvor nænsom en behandling, som er grundlæggende nødvendig på baggrund af bygningsfacadens forfatning og forskellige materialer.

Langt de fleste servicefirmaer vil fjerne forhåndenværende algerødder i facadekonstruktionen, inden eksperterne begynder på den mere omfattende facaderensning. Derefter er en grundig højtryksspuling af hele facaden med brandvarmt og afkølet vand, som på baggrund af bygningsfacadens konstruktion samt forhåndenværende stand måske er blandet med op til flere forskellige kemiske stoffer, den oftest anvendte metode til en ordentlig facaderensning. For at skabe et flot og varigt resultat vil servicefirmaet i de fleste tilfælde udføre en holdbar facadeimprægnering, som holder den nyrensede bygning pæn og stærk år efter år.