Om forældet versus moderne timeregistrering og fraværsregistrering

Én af de få eksempler på at jeg ever har snydt med noget, har været når det handlede omS fraværsregistrering dengang da jeg var på uni. Da jeg læste fungerede timeregistrering ved at vi overleverede sedler hele vejen rundt i lokalet, og så skrev hver enkelt sit studienummer/navn og ellers ville vi få fraværsregistrering. Nogle omgange har jeg dér afkrydset navne for mine veninder, i situationer hvor de ik var til en undervisningsgang.

Timeregistrering og fraværsregistrering er også en kvalitet, i det arbejde jeg besidder her for tiden. Fraværsregistreringen er idag enklere og gjort online digitalt siden tiden som studerende og timeregistreringen er ikke en proces som at der forstyrrer eller tager tid i arbejdsopgaverne. Lønsedlen er hver gang rigtige ved hjælp af timeregistrering. Så jeg har absolut en god forståelse af fraværsregistrering vha eksemplet på tidstypisk tidsregistrering af idag..

Straks bagefter gym-tiden jobbede jeg et sted, hvor vi ret ofte noterede timeregistrering. Altså ik til fraværsregistrering men med det formål at registere vores præcise tid på arbejdet. Set i bakspejlet var det rimeligt smart, der gav os en totalt præcis udbetaling af lønnen.