Tidsregistrering plus stempelur kan synes både en success & dumt: det kommer jo an på firmaet

Det er hyppigt hver uge, at man læser i pressen, at menige medarbejdere kæmper mod stress pga., at de høje krav til den individuelle projektansatte har ændret sig… I et firma, hvor de ansatte til daglige personalesamtaler blev vist konklusionen på den tidsregistrering, timeregistrering {http://danmade.dk/}, & fraværsregistrering {http://danmade.dk/produkter/fravaersregistrering/}, som var blevet opfanget vedrørende vores indsats, har jeg selv arbejdet… Adskillige følte det som værende slet og ret ”overvågning”, plus det virkede ik behageligt. Det er tydeligt for mig, at det er kørt fuldstændig af sporet. Så vores gode råd til alle HR-managere lyder; hold fokus på tilfredse ansatte, frem for effektivitet!

Det er ikke usandt, hvis jeg ytrer, at jeg er stærkt bekymret for fremtidens indretning..! En hel del synes, at det er virkelig godt, at der lige for øjeblikket er fantastisk meget stillingtagen til arbejdstrivsel- og glæde på mange arbejdspladser… Dét er jeg overbevist om når alt kommer til alt vil forbedre det endelige regnskab… Og så er vi alle sammen jo lykkelige, og det må være det vigtigste!

Men kontinuerligt med den form for fokus, ses også en fokusering på effektiviserings-muligheder… Til at materialisere denne effektivisering indfører man og har indført på stort set alle arbejds-pladser tidsregistrering, timeregistrering, fraværsregistrering, og et stempelur for at være i stand til at kontrollere om alle yder som de skal! Den afskyelige stress er en af vores kulturkreds’ største livstruende sygdomme, og jeg er ik i tvivl om, at stress kan spores direkte tilbage til tidsregistrering, timeregistrering, fraværsregistrering, samt et såkaldt stempelur. Herudover er der også den alarmerende lyd fra et virkelig gammeldags stempelur, der bestemt ikke bidrager til et lækkert arbejdsmiljø…

Jeg er rædselsslagen over, at samfundet er ude på et sidespor! Over alt hvor jeg ser hen, tvinges de ansatte til at knokle hurtigere. Det ses især i den konstante kontrol & overvågning foretaget af al den tidsregistrering, timeregistrering og fraværsregistrering. De offentligt ansatte nå alle sine arbejdsopgaver, dog på kortere tid. Det kan jo ik’ komme på tale, at alle mennesker på jorden skal døje med stress.